Dalin

Financiële Dienstverlening

Dalin Financiële Dienstverlening

Linda van Meer
Oosteinderweg 1H
5247 WB Rosmalen

Telefoon: 06-285 640 37
Email: info@dalin.nl

Privacyverklaring Dalin

Dalin vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

Dalin Financiële Dienstverlening
Oosteinderweg 1H
5247 WB Rosmalen
Telefoon: 06-285 640 37

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en om uw een factuur te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
BTW-nummer
BSN-nummer

Wie gaan uw gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Dalin. 

Tevens worden uw gegevens opgeslagen in het onlineboekhoudprogramma Snelstart. De partners waar wij mee samenwerken zijn: Snelstart ?.

De gegevens die online worden bewaard of verkregen worden beveiligd met een SSL-certificaat. Waar nodig zullen we verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar uw persoonsgegevens aan worden verstrekt.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Uw gegevens die online worden bewaard en verwerkt worden beveiligd met een beveiligde verbinding (SSL-verbinding);
- Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd of nadat ze wettelijk niet meer hoeven worden bewaard.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. 

Recht op overdracht van uw gegevens

Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig? Wij kunnen voor de overdracht zorgen.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen.

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Dalin weer in te trekken.