Dalin

Financiële Dienstverlening

Dalin Financiële Dienstverlening

Linda van Meer
Oosteinderweg 1H
5247 WB Rosmalen

Telefoon: 06-285 640 37
Email: info@dalin.nl

Disclaimer

De website www.dalin.nl en de meeste onderdelen (tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Dalin. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dalin.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Dalin sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.Dalin is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.dalin.nl zijn geen eigendom van Dalin. Dalin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Dalin worden onderhouden.